Afdelingen

Rispel

1ste-4de leerjaar (vanaf 6 jaar)

Rakwi

5de -6de leerjaar

Tito

1ste -2de middelbaar

 

Keti

3de -4de middelbaar

Aspi

5de middelbaar